tournament-cover

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MERRITRADE

Chào mừng bạn đến với MerriTrade – nơi diễn ra các giải đấu demo hàng đầu Việt Nam. Khi bạn đăng ký tham gia vào các giải đấu thông qua MerriTrade đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Trang website có thể được thay đổi, chỉnh sửa hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng và có hiệu lực sau 5 ngày, khi những thay đổi được thông báo và đăng tải đầy đủ trên fanpage hoặc website MerriTrade .

Người tham dự vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện trước khi tham gia bất kỳ giải đấu nào tại Merritrade.com

footer bg
full-logo
Risk warning

MerriTrade is an online demo trading platform that helps traders improve their trading skills. Users can trade currency pairs, US stocks, and cryptocurrencies in trade demo tournaments. MerriTrade plays a vital role in providing the trading experience of the financial markets for new investors.

In fulfilling its mission to be a trusted online Demo trading platform for global investors, MerriTrade always adheres to its Privacy Policies, Cookies Policy, and stated Terms and Conditions at this. Please read and make sure you fully understand our policies. Privacy Policies, Cookies Policy, and stated Terms and Conditions. Please read and make sure you fully understand our policies.


©2021 Merritrade. All rights reserved.

Empowered by Info Finance
facebookyoutubetelegram