tournament-cover

Chính Sách Quyền Riêng Tư MERRITRADE

MerriTrade là nền tảng giao dịch demo trực tuyến giúp trader nâng cao kỹ năng giao dịch của mình (trong tài liệu này gọi tắt là “MerriTrade”). Tại MerriTrade, người dùng có thể trải nghiệm giao dịch các cặp tiền tệ, cổ phiếu Mỹ và cả tiền điện tử mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Từ năm 2022, MerriTrade rất hân hạnh trở thành đối tác chiến lược của Infofinance. MerriTrade sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công cuộc học tập và trải nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính của các nhà đầu tư.

Khi truy cập vào MerriTrade , bạn cần đọc kỹ các điều khoản của bản Chính sách quyền riêng tư này để hiểu được quyền lợi và cách thức bảo vệ quyền lợi của mình đối với các thông tin cá nhân do bạn cung cấp và hoặc sử dụng tại MerriTrade . Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin do bạn cung cấp lên MerriTrade cũng như các kênh thông tin thu thập ngoại tuyến khác mà bạn đã đồng ý và/hoặc cho phép. Chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn, do đó Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của bạn theo những nội dung được bạn cho phép qua việc chấp nhận bản Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này quy định về các nội dung dưới đây:

footer bg
full-logo
Risk warning

MerriTrade is an online demo trading platform that helps traders improve their trading skills. Users can trade currency pairs, US stocks, and cryptocurrencies in trade demo tournaments. MerriTrade plays a vital role in providing the trading experience of the financial markets for new investors.

In fulfilling its mission to be a trusted online Demo trading platform for global investors, MerriTrade always adheres to its Privacy Policies, Cookies Policy, and stated Terms and Conditions at this. Please read and make sure you fully understand our policies. Privacy Policies, Cookies Policy, and stated Terms and Conditions. Please read and make sure you fully understand our policies.


©2021 Merritrade. All rights reserved.

Empowered by Info Finance
facebookyoutubetelegram